Adviseurs

Sira Incentives bestaat uit academisch opgeleide consultants met uiteenlopende achtergronden. Deze mix van expertisegebieden maakt dat wij onze opdrachtgevers optimaal kunnen bedienen en als strategische sparringpartner worden gezien voor diverse, complexe vraagstukken.

Michel Bloemheuvel

“Ik help organisaties om de kwaliteit van hun dienstverlening gericht te verbeteren. Samen met hen werk ik concrete en werkbare verbetermaatregelen uit en help die implementeren.”

Michel staat bekend als een professionele projectleider en een serieuze, inhoudelijke sparringpartner. Iemand die bovengemiddelde resultaten haalt, doordat hij gestructureerd werkt en goed luistert naar zijn opdrachtgevers.

Michel heeft zich de afgelopen 10 jaar gespecialiseerd in dienstverlening, procesverbetering en vereenvoudiging van regelgeving. Hij voerde tientallen impact assessments en beleidsevaluaties uit, voornamelijk bij decentrale overheden. Ook speelde hij een belangrijke rol bij de ontwikkeling en toepassing van methoden die de effecten van dienstverlening en regelgeving in kaart brengen, zoals het Bewijs van Goede Dienst en de lokale-effectentoets.

Eén van de meeste recente opdrachten van Michel is de ontwikkeling van de Beleidsverbetercyclus voor gemeenten. Het toepassen van de Beleidsverbetercyclus zorgt voor een gestructureerde en efficiënte uitvoering van beleid op decentraal niveau. Hierdoor maken we het niet alleen makkelijker, maar ook leuker.

Diensten:

De klantreis in beeld

De klantreis of customer journey is een krachtige methode om knelpunten van burgers en bedrijven te elimineren en processen gericht te optimaliseren.

Dereguleren en passende regels

Bedrijven en burgers ervaren regels en trage procedures van lokale overheden. Gemeenten, provincies en waterschappen kunnen deze lokale regeldruk zelf verminderen en voorkomen.

Wet- en beleidsevaluaties

Bereikt overheidsbeleid de beoogde resultaten? Een beleidsevaluatie geeft inzicht in het maatschappelijke effecten en of dat doeltreffend en doelmatig is gerealiseerd.