Energie en industrie

Proces- en productinnovaties zijn essentieel om uw bedrijf duurzaam en toekomstbestendig te ontwikkelen. Als onafhankelijk deskundige beoordelen wij uw innovatieproces en de bedrijfsambities die u daarmee wilt realiseren. Wij adviseren u concreet hoe u resultaten sneller en tegen lagere kosten kunt bereiken. Dit kan door uw innovatiemanagement te optimaliseren zodat u meer grip krijgt op dit proces en inzicht houdt op de bijdrage die dit levert aan de winstgevendheid van uw organisatie.

Innovaties met rendement

Het rendement van innovaties is te verhogen door gebruik te maken van subsidies. Met onze ervaring en expertise helpen wij u hiervan optimaal gebruik te maken en de beschikbare middelen in te zetten om uw ambities op het gebied van innovatie of uw (internationale) bedrijfsuitbreiding te realiseren. En dan wel zonder het onnodig ingewikkeld te maken.

Wij onderhouden goede relaties met de belangrijkste subsidiesverstrekkers in Nederland, zoals RVO.nl, Agentschap SZW, de regionale uitvoeringsorganisaties en de verschillende DG’s in Europa.

Projectfinanciering met succes

Bij projectfinanciering is het de kunst om eigen vermogen en vreemd vermogen in balans te brengen. We geven u inzicht in de beschikbare private en publieke financieringsbronnen die aansluiten bij de aard van uw project. Voor specifieke vragen kunnen wij bouwen op ons netwerk van deskundigen bij financiële instellingen, investeerders en de overheid. Samen denken wij met u mee om niet alleen financiering maar vooral een succesvol project te realiseren.

Onze ambitie is het complexe proces van innovaties en projectfinanciering werkbaar te maken. Onze passie is samen met u bouwen aan een duurzame toekomst voor uw organisatie.

 

 

Subsidieadvies

Subsidies hebben als doel een maatschappelijke gewenste ontwikkeling te stimuleren. Voor bedrijven zijn dit uitgelezen mogelijkheden om de organisaties duurzaam te laten groeien.

Realiseren projectfinanciering

Het is na de kredietcrisis voor ondernemingen steeds lastiger geworden om werkkapitaal te financieren of om extra ruimte te creëren voor investeringen en uw bedrijf te laten groeien en renderen. Daarom hebben wij een slimme dienst ontwikkeld die betrekking heeft op projectfinanciering.