ICT

ICT is een in de jaren 80 geformuleerd begrip. Deze markt is sindsdien sterk veranderd en de software industrie maakt een tweede groeisprint door met the internet of things en allerlei nieuw start-ups die ontstaan. Om een voorsprong te behouden en of te zorgen dat niet een ander er met uw idee vandoor gaat moet snelheid worden gemaakt en daar is geld voor nodig, geld voor groei.

U kunt deze groei mede financieren door slim gebruik te maken van innovatiesubsidies, die de technische ontwikkelingen van uw onderneming kunnen ondersteunen. Er zijn hiervoor een legio aan mogelijkheden variërend van loonkostensubsidie, nationale programma’s als het MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) programma voor de stimulering vanuit de Topsectoren en Europese subsidies.

Naast het benutten van subsidies kan het ook nodig zijn om uw groei te financieren met de hulp van investeerders. Wij kunnen u assisteren in het formuleren van uw businessplan en u helpen bij het aantrekken van financiering.

Wanneer u een investeerder heeft aangetrokken om een deel van uw innovatie te stimuleren dan is dit de uitgelezen mogelijkheid om uw geld te leveragen met een Innovatie Krediet.

 

 

Subsidies aanvragen

Lifescience en MedTech

Via het uitgeven van subsidies is de overheid in staat om op een positieve manier sturend op te treden. Subsidies zijn er dan ook om benut te worden met als doel het Nederlands bedrijfsleven competitiever te maken.

Aantrekken equity

Als startende ondernemer bent u op zoek naar geld om uw ideeën te verwezenlijken. Daarvoor heeft u niet alleen financiering en subsidie nodig maar ook equity om het eigen deel van de projectkosten te kunnen financieren.

Innovatiekrediet

Lifescience en MedTech

Indien u een baanbrekende innovatie wilt doorvoeren maar nog voor een deel van deze ontwikkeling op zoek bent naar financiering dan kan het Innovatiekrediet een uitkomst bieden.