Vroege Fase Financiering

Voor startups is het vaak lastig financiering rond te krijgen wanneer een innovatief idee nog niet ver genoeg ontwikkeld is om investeerders aan te kunnen trekken. Deze “Valley of Death” kan overbrugd worden met Vroege Fase Financiering.

Vroege Fase Financiering (https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/vroegefasefinanciering-vff) is een overheidskrediet waarmee u een ontwikkeltraject tot ‘proof of concept’ kunt financieren. Een harde voorwaarde hierbij is dat u een geïnteresseerde investeerder heeft gevonden die in een Letter of Intent verklaart te willen investeren na het succesvol afronden van het vroege fase traject.

Begeleiding bij hele traject

Bij een Vroege Fase Financiering aanvraag is een aantal documenten van belang:

  1. Een business- en financieel plan, waarin wordt duidelijk gemaakt wat het businessmodel is achter de innovatie die wordt gepleegd, wie de concurrenten zijn, de balans, etc.
  2. Een uitgebreid projectplan, waarin wordt beschreven wanneer welke stappen voltijdig worden gezet om het gewenste eindresultaat te bereiken. Daarnaast dient uitgebreid ingegaan te worden op de state of the art en dient het plan duidelijke kwantificeerbare mile stones te bevatten.
  3. Een Letter of Intent, waarin de voorwaarden door de potentiële investeerder geschept worden om te kunnen investeren in de onderneming.

Als innovatieve starter kunt u 100% van projectkosten gefinancierd krijgen tot een maximum van €350.000. Het aanvraagproces neemt enkele maanden in beslag. Wij begrijpen dat u als starter graag zo snel mogelijk aan de slag wilt met het ontwikkeltraject. Wij begeleiden u daarom volledig bij het opstellen en aanscherpen van de benodigde documenten.

Meer weten?

Neem dan contact op met