Subsidiescreening

U hebt als accountant, financieel adviseur of fiscalist een goed beeld van uw klanten waarbij u op de hoogte bent van de activiteiten en van de voorgenomen investeringen. Op basis van uw kennis van de onderneming kunnen wij in een kort gesprek een scan verrichten en de subsidiemogelijkheden voor uw relatie in beeld brengen.

Snel toegevoegde waarde voor uw klanten

In een kort gesprek over uw klantenportefeuille kunnen wij een snelle inschatting maken waar er subsidiekansen liggen. Wij zullen in dit gesprek een aantal subsidie “gevoelige” onderwerpen met u doornemen:

  1. Is het een technische innovatieve onderneming en ontwikkelt men zelf producten?
  2. Zitten er investeringen in de planning voor het komende jaar en wat is de aard van deze investeringen?
  3. Heeft men plannen om met andere ondernemingen of met kennisinstellingen in binnen- of buitenland samen te werken?
  4. Is er een voornemen om naar het buitenland te gaan exporteren?
  5. Is er een voornemen om een groot opleidingstraject in gang te zetten?
  6. Gaat men een externe partij inhuren om de duurzame inzetbaarheid van het personeel te vergroten?

De antwoorden op deze vragen zullen resulteren in een schematisch overzichtje met subsidiemogelijkheden dat u één op één kosteloos aan uw klanten kunt sturen.

Meer weten?

Neem dan contact op met