Subsidies aanvragen

Via het uitgeven van subsidies is de overheid in staat om op een positieve manier sturend op te treden. Subsidies zijn er dan ook om benut te worden met als doel het Nederlands bedrijfsleven competitiever te maken.

De Nederlandse overheid, maar ook andere instanties zoals de Europese Unie, onderkennen het belang van een innovatief bedrijfsleven. Met verschillende subsidies wordt u als bedrijf een helpende hand geboden om de (internationale) concurrentie voor te blijven. Met onze ervaring en expertise helpen wij u optimaal van subsidies gebruik te maken en de beschikbare middelen in te zetten om uw innovaties of uw (internationale) bedrijfsuitbreiding te realiseren. En dan wel zonder het onnodig ingewikkeld te maken.

Er is een aantal subsidieregelingen die met name geschikt zijn voor het Innovatieve MKB. Als basis is daar natuurlijk het fiscale instrumentarium met de WBSO/RDA en Innovatiebox.

MIT

Daarnaast is er een erg belangrijke subsidiebron, de MIT regeling, die subsidie verstrekt aan mkb-ondernemingen die onderdeel uitmaken van een van de topsectoren. Binnen de MIT zijn er twee programma’s het meest interessant, dat zijn haalbaarheidsstudie waarvoor maximaal 50% subsidie verkregen kan worden en de samenwerkingsregeling waarvoor maximaal € 200.000 aan subsidie kan worden verkregen.

NWO financiering

De NWO vormt de evenknie van de RVO waarbij de organisatie voornamelijk verantwoordelijk is voor wetenschappelijke projecten en ondernemingen. Doorgaans is het dan ook een voorwaarde dat bij een aanvraag een kennisinstelling (universiteit) betrokken is of zelfs hoofdaanvrager is. Het Take-Off (https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/take-off) programma kent twee fases: fase 1 betreft een haalbaarheidsstudie en fase 2 vroege fase financiering voor de ontwikkeling van een proof of concept. Daarnaast biedt Demonstrator (https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/demonstrator/demonstrator.html) de mogelijkheid aan onderzoekers om een demonstratie van hun innovatieve ideeën te ontwikkelen.

NWO, ZonMw en gezondheidsfondsen oproepen

Het hele jaar door worden er specifieke oproepen georganiseerd waar uw onderneming mogelijk bij kan aansluiten. Het betreft normaliter regelingen die een bepaald thema of ziektebeeld behandelen, zoals hartfalen of programma’s voor betere zorg. Wij houden dagelijks de oproepen in de gaten en matchen uw onderneming graag.

Horizon 2020

Naast dit Europese programma is er binnen het nieuwe Europese programma Horizon 2020 ook een mkb-programma waarvoor samenwerking binnen de EU op zich niet eens nodig is. Wel moet het om een te kwalificeren project gaan met een internationale uitstraling. Subsidie is mogelijk voor zowel fase 1 projecten (tot maximaal € 50.000) als voor fase 2 projecten (tot maximaal € 2.500.0000).

Meer weten?

Neem dan contact op met