Subsidies aanvragen

Via het uitgeven van subsidies is de overheid in staat om op een positieve manier sturend op te treden. Subsidies zijn er dan ook om benut te worden met als doel het Nederlands bedrijfsleven competitiever te maken.

De Nederlandse overheid, maar ook andere instanties zoals de Europese Unie, onderkennen het belang van een innovatief bedrijfsleven. Met verschillende subsidies wordt u als bedrijf een helpende hand geboden om de (internationale) concurrentie voor te blijven. Met onze ervaring en expertise helpen wij u optimaal van subsidies gebruik te maken en de beschikbare middelen in te zetten om uw innovaties of uw (internationale) bedrijfsuitbreiding te realiseren. En dan wel zonder het onnodig ingewikkeld te maken.

Er is een aantal subsidieregelingen die met name geschikt zijn voor het Innovatieve MKB. Als basis is daar natuurlijk het fiscale instrumentarium met de WBSO/RDA en Innovatiebox.

MIT

Daarnaast is er een erg belangrijke subsidiebron, de MIT regeling, die subsidie verstrekt aan mkb-ondernemingen die onderdeel uitmaken van een van de topsectoren. Binnen de MIT zijn er twee programma’s het meest interessant, dat zijn haalbaarheidsstudie waarvoor maximaal 50% subsidie verkregen kan worden en de samenwerkingsregeling waarvoor maximaal € 200.000 aan subsidie kan worden verkregen.

Future Internet

Daarnaast zijn er ook programma’s die zich specifiek richten op de ICT industrie zoals het programma Future Internet. Dit is een programma dat nog een onderdeel was van het 7de Kader programma voor onderzoek en ontwikkeling. Daarin zijn met subsidie een aantal ICT tools ontwikkeld, waarvoor je subsidie krijgt indien je die tools toepast en bereid bent je ervaringen met deze tool in een platform te delen.

Horizon 2020

Naast dit Europese programma is er binnen het nieuwe Europese programma Horizon 2020 ook een mkb-programma waarvoor samenwerking binnen de EU op zich niet eens nodig is. Wel moet het om een te kwalificeren project gaan met een internationale uitstraling. Subsidie is mogelijk voor zowel fase 1 projecten (tot maximaal € 50.000) als voor fase 2 projecten (tot maximaal € 2.500.0000).

Meer weten?

Neem dan contact op met