Subsidieadvies

Subsidies hebben als doel een maatschappelijke gewenste ontwikkeling te stimuleren. Voor bedrijven zijn dit uitgelezen mogelijkheden om de organisaties duurzaam te laten groeien.

De Nederlandse overheid, maar ook andere instanties zoals de Europese Unie, onderkennen het belang van een innovatief bedrijfsleven. Met verschillende subsidies wordt u als bedrijf een helpende hand geboden om de (internationale) concurrentie voor te blijven.

Versnel innovatie

Innoveren is belangrijk maar moet nog al eens wijken vanwege beperkte capaciteit binnen de organisatie. De overheid wil bedrijven hierbij ondersteunen en stelt diverse innovatiesubsidies beschikbaar. Het kan hierbij gaan om subsidies gerelateerd aan specifieke onderwerpen (zoals Biobased Economy) of meer algemene innovatiesubsidies zoals WBSO.

Duurzame organisatieontwikkeling

De maatschappij is continu in beweging en bedrijven zijn hierdoor aan verandering onderhevig. Ook uw personeel zal hierin mee moeten komen. De overheid stelt verschillende subsidies beschikbaar om uw personeel te scholen en verder te laten ontwikkelen. Naast diverse specifieke opleidingssubsidies, zijn er ook meer algemene ESF regelingen die gericht zijn op het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van uw personeel.

Uitbreiden in het buitenland

De economie is steeds internationaler en dit biedt kansen om buiten Nederland uw bedrijfsactiviteiten te ontwikkelen. Om dit te stimuleren heeft de Nederlandse overheid diverse subsidieregelingen in het leven geroepen die het internationaal zakendoen stimuleren.

Met onze ervaring en expertise helpen wij u om optimaal van deze regelingen gebruik te maken en de beschikbare middelen in te zetten om uw innovaties of uw (internationale) bedrijfsuitbreiding te realiseren, zonder het onnodig ingewikkeld te maken. Het gaat immers niet om het binnenhalen van subsidiegeld, maar veel belangrijker om het naar een hoger plan tillen van uw organisatie.

Meer weten?

Neem dan contact op met