Realiseren projectfinanciering

Het is na de kredietcrisis voor ondernemingen steeds lastiger geworden om werkkapitaal te financieren of om extra ruimte te creëren voor investeringen en uw bedrijf te laten groeien en renderen. Daarom hebben wij een slimme dienst ontwikkeld die betrekking heeft op projectfinanciering.

Projectfinanciering kan verschillende vormen aannemen. Wij onderzoeken welke financieringsvorm het best past bij de activiteiten van uw onderneming. Hierbij kijken wij zowel naar verschillende financieringsinstrumenten van de overheid op nationaal of regionaal niveau, als naar financieringsvormen die worden uitgevoerd door de grootbanken of de meer gespecialiseerde banken zoals de NICB, FMO en de EIb.

DGGF

Het DGGF is een nieuw fonds van het ministerie van Buitenlandse Zaken dat moet werken als een hefboom voor initiatieven die bijdragen aan economische en sociale verbeteringen in 66 ontwikkelingslanden.

DGGF bestaat uit 3 onderdelen; leningen voor investeringen van Nederlandse mkb-ondernemers in de geselecteerde landen; een investeringsfonds voor mkb-ondernemers in die landen zelf en verzekeringen voor betalingsrisco’s van Nederlandse exportondernemingen.

BMKB

Een bank verstrekt geen lening aan een onderneming als er niet voldoende zekerheden tegenover staan. Hierdoor is het voor sommige ondernemingen lastig om een lening af te sluiten. Door het aanscherpen van de Basel III regels zullen banken zich nog terughoudender opstellen. Via de Borgstelling MKB Kredieten (BMKB, voorheen BBMKB) staat de overheid voor een deel garant voor bedrijven die zich in deze situatie bevinden. In een BMKB stelt de overheid zich tot 60% garant voor de lening die verstrekt wordt, waardoor het risicoprofiel verlaagd wordt voor banken en zij eerder genegen zijn een lening te verstrekken.

Innovatiekrediet

Het Innovatiekrediet is een overheidskrediet dat bedoeld is om een  technische innovatie mogelijk te maken die op een andere manier niet gefinancierd zou kunnen worden. Wij begeleiden u bij dit complexe aanvraagtraject, stellen samen met u alle stukken op en begeleiden u in gesprekken met de RVO hierover. Het is een complex traject waarin wij zeer ervaren zijn en waarbij wij uitstekend de vertaalslag kunnen maken tussen uw project en de doelstellingen van het Innovatiekrediet. Binnen het krediet kunt u 45 % van uw R&D kosten dekken tot een maximum van € 5 miljoen.

Meer weten?

Neem dan contact op met