Innovatiekrediet

Indien u een baanbrekende innovatie wilt doorvoeren maar nog voor een deel van deze ontwikkeling op zoek bent naar financiering, dan kan het Innovatiekrediet een uitkomst bieden.

Het Innovatiekrediet is een overheidskrediet dat bedoeld is om een technische innovatie mogelijk te maken die op een andere manier niet gefinancierd kan worden. Wij begeleiden u bij dit complexe aanvraagtraject, stellen samen met u alle stukken op en begeleiden u in gesprekken met de RVO hierover.

Een gedegen aanpak

Een aanvraag voor het Innovatiekrediet behelst het opstellen van een drietal documenten:

  1. Een uitgebreid businessplan, waarin wordt duidelijk gemaakt wat het businessmodel is achter de innovatie die wordt gepleegd, wie de concurrenten zijn etc.
  2. Een uitgebreid projectplan, waarin wordt beschreven wanneer welke stappen voltijdig worden gezet om het gewenste eindresultaat te bereiken. Daarnaast dient uitgebreid ingegaan te worden op de state of the art en dient het plan duidelijke kwantificeerbare mile stones te bevatten.
  3. Een financieel plan, dat bestaat uit een balans en een liquiditeits- en exploitatiebegroting voor een periode van 10 jaar. Dit is noodzakelijk omdat mede op basis van dit document ook het terugbetalingsschema van het krediet wordt vastgesteld.

Uiteindelijk bedraagt het Innovatiekrediet 45% van de ontwikkelingskosten waarbij het noodzakelijk is dat aangetoond kan worden dat men over voldoende middelen beschikt om zijn eigen deel van de projectkosten te voldoen. Het gehele aanvraagtraject is een complex, langdurig traject waarin wij zeer ervaren zijn en waarbij wij uitstekend de vertaalslag kunnen maken tussen uw project en de doelstellingen van het Innovatiekrediet. U moet wel rekening houden met het feit dat de gehele procedure ten minste een half jaar kan duren en gezien de hoeveelheid werk adviseren wij u geen aanvragen in te dienen indien de projectkosten minder dan € 500.000 bedragen.

Meer weten?

Neem dan contact op met