Aantrekken equity

Als startende ondernemer bent u op zoek naar geld om uw ideeën te verwezenlijken. Daarvoor heeft u niet alleen financiering en subsidie nodig maar ook equity om het eigen deel van de projectkosten te kunnen financieren.

Wij begeleiden u bij het opstellen van uw businessplan, waarbij wij aandacht besteden aan het helder verwoorden van de technische innovatie en het businessmodel hierachter. Op basis van de reeds beschikbare informatie kunnen wij u helpen om een document te creëren waarmee u goed voor de dag kunt komen bij mogelijke investeerders.

Achtereenvolgens zullen wij in dit proces de volgende stappen doorlopen:

Voorbereiding

Vaststellen investeringsproces en tijdschema, het assisteren bij het maken van een dataset (dataroom) en het opbouwen van een financieel model in Excel. Opstellen documentatie (zoals een informatiememorandum, geheimhoudingsverklaring, procesbrief) en het opstellen van een shortlist met ca. 20 potentiële investeerders.

Marketing

Het aftasten van de bedrijven op de shortlist en het uitsturen van de procesbrief en een geheimhoudingsverklaring.

Afronding

Na het ontvangen van een of meerdere termsheets, het begeleiden van onderhandelingen met een of meerdere investeerders, coördinatie en vastlegging van afspraken in een intentieverklaring, coördinatie van eventueel due diligence-onderzoek en begeleiden van definitieve onderhandelingen.

Meer weten?

Neem dan contact op met