Horizon Europe: hoe staat het met de opvolger van Horizon 2020?

Het nieuwe programma Horizon Europe staat voor deur. Vanaf 2021 tot 2027 vervangt Horizon Europe het welbekende Horizon 2020. Er is ruim €80 miljard beschikbaar verdeeld over de komende jaren, dat is iets meer dan in Horizon 2020. Momenteel worden de laatste puntjes op de i gezet, zo zijn de onderhandelingen over het uiteindelijke totale budget nog niet volledig afgerond. De verwachting is dat de eerste werkprogramma’s begin 2021 bekend worden gemaakt. Deze blogpost neemt u mee in wat we wel al weten en wat u kunt verwachten van Horizon Europe.

Achtergrond

Voor de jaren  2019-2024 heeft de Europese Commissie zes prioriteiten opgesteld:

 • Europese Green Deal
 • Een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk
 • Een economie die werkt voor mensen
 • Een sterker Europa in de wereld
 • Bevordering van onze Europese levenswijze
 • Een nieuwe impuls voor de Europese democratie

Deze prioriteiten vormen de beleidsachtergrond voor het nieuwe Horizon Europe programma en zijn belangrijk om in het achterhoofd te houden bij het bedenken van een mogelijk project.

Vijf missies

Om richting te geven en de effectiviteit van financiering vanuit Horizon Europe te verhogen zijn onderzoeks- en innovatiemissies opgesteld. De Commissie heeft hiervoor samengewerkt met experts en de missies zijn gebaseerd op de grootste problemen voor de komende jaren. Dit heeft geleid tot duidelijke doelstellingen die met behulp van de beschikbare financiering behaald moeten worden. Het is dus belangrijk dat uw project bijdraagt aan een van deze missies en de EU helpt om de problemen op te lossen en doelen te behalen. Er zijn vijf ‘mission areas’ gedefinieerd.

Structuur van Horizon Europe

Het nieuwe Horizon Europe heeft een structuur met drie pijlers met elk hun eigen doelen en budgetten. Een horizontaal deel is gericht op het optimaliseren van de impact van alle projecten uit het programma.

 • De eerste pijler Excellent Science kent weinig verschillen met Horizon 2020. Voor deze pijler is een budget van ongeveer €23 miljard beschikbaar. Deze pijler heeft als doel de Europese wetenschap te op topniveau te houden of brengen.
 • De tweede pijler Global Challenges richt zich op de grote uitdagingen waar de EU en de wereld mee te maken hebben, deze zijn terug te vinden in de Sustainable Development Goals. Hiervoor is brede samenwerking tussen partijen uit verschillende sectoren nodig vanwege de omvang en complexiteit van de problematiek. Voor de tweede pijler is ongeveer €47 miljard vrijgemaakt. Activiteiten binnen deze pijler zijn gericht op excellentie en maatschappelijke impact.
 • De derde pijler Innovative Europe is gericht op innovatie om het concurrentievermogen van de EU te versterken, hiervoor is ongeveer €12 miljard beschikbaar. Nieuw is European Innovation Ecosytems. Dit onderdeel is gericht op het opbouwen en versterken van ecosystemen en zal regionale en nationale innovatie-actoren met elkaar verbinden.

Het aanvraagproces in Horizon Europe

Qua uitvoering verandert er tussen Horizon Europe en Horizon 2020 weinig. Subsidiemogelijkheden worden uitgewerkt in calls (tenders) waarop u zo goed mogelijk moet aansluiten met uw aanvraag. Afhankelijk van de call zullen er de volgende soorten acties zijn:

 • Research and Innovation Action (RIA): deze onderzoeksprojecten richten zich op ontwikkeling van nieuwe state-of-the-art kennis en technologie. Projecten sluiten perfect aan op de omschreven uitdagingen. Het subsidiepercentage is 100%.
 • Innovation Action (IA): deze projecten staan qua technologische timing (TRL) verder weg van de RIA. Het gaat om activiteiten die de marktintroductie accelereren, zoals demonstraties en opschalen. Het subsidiepercentage is 70%.
 • Coordination and Support Action (CSA): met CSA worden netwerkactiviteiten gefinancierd. Het gaat hierbij om het opzetten van excellente (internationale) netwerken op het gebied van onderzoek, innovatie en educatie. Het subsidiepercentage is 100%.

 

Hoe nu verder?

Heeft u al ideeën voor projecten binnen dit programma en weet u nog niet precies waar binnen het Horizon Europe programma dit past, neem dan gerust contact op. Wij hebben brede ervaring met het Horizon 2020 programma en houden alle ontwikkelingen omtrent Horizon Europe nauwlettend in de gaten. Ook als u uw weg al kan vinden kunt u contact opnemen en denken we graag mee.

Meer weten?

Neem dan contact op met