Benut baangerelateerde investeringskorting (BIK) voor uw investeringen

Het kabinet komt met meerdere steunmaatregelen om innovatie en ondernemers te blijven ondersteunen in deze lastige tijden. Zo wordt het WSBO voordeel in 2021 verhoogd. Hiermee wordt aangemoedigd dat u blijft investeren in R&D werkzaamheden. Daarnaast heeft het kabinet gewerkt aan de Baangerelateerde investeringskorting (BIK). Deze regeling stimuleert materiële investeringen.

 

Wat is de Baangerelateerde investerkingskorting (BIK)?

De BIK is in het leven geroepen om investeringen aan te wakkeren. Met de BIK realiseert u een investeringskorting op aangeschafte hardware. Deze bedrijfsmiddelen mogen nog niet eerder gebuikt zijn. De investeringskorting wordt middels afdrachtvermindering op de loonheffing gerealiseerd. Het is dus belangrijk dat u personeel in dienst heeft en (voldoende) loonheffing betaalt om het volledige voordeel te genieten. U kunt de regeling combineren met andere fiscale middelen zoals WBSO, KIA, EIA, MIA of VAMIL.

 

Waarop is de BIK van toepassing?

U kunt de BIK aanwenden voor nieuw aangeschafte bedrijfsmiddelen. Hierbij geldt dat investeringen meetellen vanaf 1 oktober 2020. De investeringen moet volledig betaald zijn tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022. Als u de investering al volledig betaald heeft in 2020, komt die niet in aanmerking voor de BIK.

De minimale investering per bedrijfsmiddel dient 1500 euro te zijn. De minimale omvang van een BIK aanvraag is 20.000 euro.

 

Hoe vraag ik BIK aan?

U kunt 4x per jaar aanvragen. De RVO behandelt de aanvragen. Het loket hiervoor opent naar alle waarschijnlijkheid pas in september 2021.

 

Wat is het voordeel?

Er zijn twee schijven in de BIK:

  1. Investeringen tot en met vijf miljoen euro leveren per kalenderjaar een korting van 3,9 procent op het investeringsbedrag op.
  2. Op investeringen boven de vijf miljoen euro krijgt u per kalenderjaar een korting van 1,8 procent op het investeringsbedrag.

 

Wilt u weten wat uw potentiële voordeel is?

Weet u niet zeker of een bepaalde investering onder de BIK valt? Of bent u benieuwd naar uw potentiële voordeel? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u met de voordeelberekening en adviseren over eventuele spreiding van investeringen. Ook kijken wij graag mee hoe u het voordeel kunt optimaliseren in combinatie met andere fiscale maatregelen.

Meer weten?

Neem dan contact op met