Eurostars subsidie ondersteunt Augmedit met ontwikkeling van medische revolutie

Medische zorg kent nog veel uitdagingen

De medische zorg heeft grote baat aan innovaties die de kosten en nauwkeurigheid van operaties en behandelingen optimaliseren. Medische fouten leiden zeer vaak tot complicaties bij de patiënt en vormen in de Verenigde Staten zelfs de derde doodsoorzaak. Voor de meeste vakgebieden zijn er wel kostbare technische innovaties beschikbaar maar die zijn vaak ten eerste niet (financieel) toegankelijk voor alle medische centra en leiden ten tweede niet tot grote verbeteringen in nauwkeurigheid vanwege complexe gebruikersaanwijzingen. Er is daarom steeds meer vraag naar simpele maar krachtige innovaties, welke de eindgebruiker niet in de weg zitten maar juist slim ondersteunen.

De potentie van Augmented Reality (AR) wordt steeds meer onderkend. Met AR kan de gebruiker met een AR bril op digitale, manipuleerbare beelden in zijn of haar gezichtsveld zien. Toepassingen voor bijvoorbeeld educatie en presentaties bestaan al en met name Microsoft met haar HoloLens ondersteunt ontwikkelaars van holografische toepassingen met de juiste hardware. Vanwege het grote ‘plug-and-play’ gehalte van AR toepassingen is AR op het eerste gezicht perfect voor de medische sector. De laatste jaren is echter wel gebleken dat er nog veel technische en praktische drempels zijn die overwonnen moeten worden. Zo bereikt AR niet standaard de vereiste accuraatheid, laat gebruiksvriendelijkheid bij complexe toepassingen te wensen over en zijn technische ‘glitches’ uit den boze in een medische toepassing.

Augmedit brengt revolutie teweeg

Augmedit is een jonge startup gespecialiseerd in AR technologie voor medische toepassingen. De onderneming is in korte tijd uitgegroeid tot een autoriteit op het gebied van AR technologie. Vanuit de hele wereld wordt er interesse getoond in de verschillende applicaties die in ontwikkeling zijn. Hierbij hanteert Augmedit een heldere visie. De technologie moet op de eerste plaats extreem bruikbaar zijn. Complexe functionaliteiten moeten zoveel mogelijk verstopt of automatisch verwerkt worden in de applicaties. Op deze manier verzekert Augmedit zich ervan dat de technologie leidt tot effectievere medische zorg, in plaats van nóg een innovatie waar medische experts eerst uren voor moeten trainen.

Om de volgende innovatieslag te kunnen slaan, gaat Augmedit de samenwerking aan met het Finse Disior. Dit bedrijf is gespecialiseerd in medical imaging en segmentatie van relevante anatomie. Begin dit jaar mochten wij het consortium ondersteunen bij hun Eurostars aanvraag voor het ‘SAPIENS3D’ project met een totaal budget van €1 miljoen. Met trots kregen wij onlangs de uitslag, waarbij de aanvraag in de top 6% belandde.

Gesteund door deze prestigieuze subsidie gaat het consortium nieuwe innovatieve technologie onderzoeken en ontwikkelen. Het doel is met hun gezamenlijke R&D en directe participatie van de eindgebruiker een revolutie teweeg te brengen in de manier waarop operaties plaatsvinden. Wij twijfelen er niet aan dat Augmedit en Disior de expertise hiervoor in huis hebben. Wij hebben er alle vertrouwen in dat de technologie in de nabije toekomst zijn opwachting maakt in de operatiekamer.

Het SAPIENS3D project ontving Eurostars subsidie van het Ministerie van Economische Zaken, Nationale regelingen EZ-subsidies, uitgevoerd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Eurostars is een grensoverschrijdend R&D samenwerkingsprogramma waarvoor alleen de meest innovatieve Europese mkb’ers in aanmerking komen. Bent u geïnspireerd geraakt door het succes van Augmedit? Neem dan contact met ons op om uw kansen te verkennen.

Meer weten?

Neem dan contact op met