Duurzaamheidspark combineert opwekken van groene stroom met ongehinderde landbouw

Uitdaging

Voor het opwekken van energie met zonnepanelen is veel ruimte nodig. Landbouwgrond leent zich hier uitstekend voor door gunstige locaties en weinig schaduw. Schaarste van beschikbare grond leidt echter tot stijgende grondprijzen wereldwijd. Steeds meer landbouwgrond wordt van bestemming gewijzigd om aan de groeiende vraag naar duurzame energie te voorzien. Maar door te stoppen met verbouwen van gewassen op deze grond verliest de grond zijn vruchtbaarheid. Het is een langdurig proces om dit te wederkeren wat dus de voedselproductie voor toekomstige generaties in gevaar brengt.

Oplossing

Duurzaamheidspark Ontwikkeling en Productie is een onderneming die zich specialiseert in duaal gebruik van landbouwgrond. Duurzaamheidspark heeft een systeem ontworpen en gepatenteerd dat next generation agrovoltaics mogelijk maakt – hierbij worden landbouw op volledige schaal en opwekken van groene stroom gecombineerd. In eerste testen is het principe van de technologie aangetoond in een geïntegreerde opzet met de zonnepanelen, een watergeefsysteem, rails voor verplaatsing van de zonnepanelen en slimme sensoren. Het systeem is genomineerd voor de HiTMaT 2020 van de topsector HTSM.

In samenwerking met onder andere NIPA milieutechniek, TNO en de HAS Hogeschool gaat Duurzaamheidspark de technologie verder ontwikkelen en testen met speciale aandacht voor landschappelijke inpassing. Er wordt onderzoek gedaan naar veiligheid en optimalisatie zodat de technologie doorontwikkeld kan worden om de gebruiksvriendelijkheid voor de eindgebruiker (agrariër) te verbeteren. Dit leidt tot een pilotopstelling waarbij de teelt van vijf potentieel geschikte gewassen in detail bestudeerd zullen worden in combinatie met de opwekking van groene stroom.

Groene stroom én plantenteelt; zonnepanelen als verrijdbare kweekbakken in Lith | Oss, Uden e.o. | gelderlander.nl

Duurzaamheidspark en haar partners ontvingen DEI+: Ruimtelijke inpassing grootschalige elektriciteitsopwekking subsidie van het Ministerie van Economische Zaken, Nationale regelingen EZ-subsidies, Topsector Energie uitgevoerd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Wij zijn er trots op Duurzaamheidspark succesvol begeleid te hebben bij de aanvraag en kijken met grote interesse naar de ontwikkelingen in dit project.

Meer weten?

Neem dan contact op met