Alles over de Corona-OverbruggingsLening (COL)

Op 7 april kondigde het Kabinet aan €100 miljoen uit te zullen trekken voor overbruggingskredieten voor startups, scale-ups en innovatieve mkb-ers. De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) verstrekken op verzoek van het kabinet deze Corona-OverbruggingsLening (COL). Deze regeling is in het leven geroepen om startups en scale-ups door de crisis heen te helpen, aangezien ze niet terug kunnen vallen op de andere maatregelen zoals de NOW (loonkostensubsidie) die kan worden aangevraagd bij een significante afname van de omzet. Bovendien hebben startups en scale-ups doorgaans geen kredietrelatie met een bank die men op basis van de huidige crisismaatregelen kan benutten om extra kapitaal aan te trekken.

Voorwaarden Corona-Overbruggingslening

De ROM’s gaan de overbruggingsleningen op verzoek van het kabinet onder gunstige condities verstrekken. De bedragen van de leningen variëren tussen de €50.000,- en €2 miljoen. Bij bedragen boven de €250.000,- wordt er 25% cofinanciering verwacht van de aandeelhouders of andere investeerders. Uitgangspunt is dat de lening een noodinstrument is, welke een tijdelijke overbrugging kan verzorgen naar “break-even” of een vervolgronde. Er wordt een uniform rentetarief gehanteerd van 3% en de looptijden zijn toegesneden op de doelgroep. Verder geldt in het kort:

• Looptijd van de lening is 3 jaar.
• Eerste jaar is aflossingsvrij, daarna in 2 jaar lineair per kwartaal aflossen inclusief rentebetalingen.
• Bedrijven mogen boetevrij vervroegd aflossen.
• Voor leningen boven € 500.000 geldt een ander regime en deze zullen ook uitvoeriger getoetst worden.

Corona-Overbruggingslening aanvragen

Aanvragen voor een COL kunnen vanaf woensdag 29 april 2020 worden ingediend in een digitaal portal. Er moet een aantal verplichte bijlagen meegestuurd worden, waaronder recente jaarrekeningen, onderbouwing van terugval geprognosticeerde omzet en een businessplan.

Voor uitgebreide informatie met betrekking tot de COL wijzen wij u op onze informatieflyer.

Bij Sira Incentives begrijpen we dat het momenteel hectische tijden kunnen zijn voor u en dat u zich niet in detail kunt verdiepen in de COL. Wij staan klaar om u te ondersteunen met uw vragen.

Meer weten?

Neem dan contact op met