DEI+ subsidie voor ontwikkeling van gastype neutrale micro warmte kracht centrale

Aanleiding

Vanwege het reduceren en uiteindelijk stopzetten van de gaswinning in Groningen en het moeten behalen van klimaatdoelstellingen, geldt in Nederland momenteel het doel dat huishoudens ‘van het gas af’ moeten. Als alternatief voor de welbekende aardgasgestookte cv-ketel wordt vooral de elektrische warmtepomp genoemd. Los nog van de noodzakelijke netverzwaring die op wijkniveau zal moeten plaatsvinden is het een onontkoombare voorwaarde dat het huis passend geïsoleerd wordt en dat veelal ook een nieuw laag temperatuur verwarmingssysteem geïnstalleerd wordt. Bij miljoenen (oudere) huizen is dit erg lastig: het isolatie niveau is volstrekt onvoldoende en het lage temperatuur verwarmingssysteem ontbreekt.  De kosten die gepaard gaan bij het ‘warmtepomp-proof’ maken van het pand oftewel voor isoleren, warmtepomp plaatsen en laag temperatuur verwarmingssysteem installeren, liggen tussen de €150.000 en €200.000. Voor dit soort huizen zijn dus betere betaalbare alternatieven nodig om verduurzaming en gasloos verwarmen mogelijk te maken.

Doel van het project

Thermo Dynamic Solution Provider (TDSP) is gespecialiseerd in thermodynamica. Een van de basisproducten is een 1kW elektrische vrije zuiger Stirling motor. TDSP heeft veel partners waarmee het samenwerkt op bijvoorbeeld het gebied van katalytische verbrandingsprocessen. De voordelen van dergelijke technologie zijn zeer lage emissies alsmede brandstof neutraliteit binnen bepaalde gasvormige brandstoffen, zoals bio-, waterstof-, houtgas en/of mengsels hiervan.

In dit project wil TDSP katalytische verbrandingstechnologie combineren met haar eigen technologie. Dit moet tot een gastype onafhankelijke micro warmte kracht unit leiden. Samen met haar partners onderzoekt TDSP ook de integratie van dergelijke technologie voor o.a. kantoorpanden, villa’s en rijksmonumenten.

Deze ontwikkeling draagt direct bij aan de doelstellingen van de regeling DEI+: Innovaties aardgasloze woningen, wijken en gebouwen. Het betreft namelijk een toekomstbestendige oplossing die huizen van duurzame warmte en elektriciteit kan voorzien. De warmtemotor samen met de katalytische branders kan elke bestaande en toekomstige gasbrandstof van fossiele dan wel duurzame bron accepteren.

Resultaat

Het resultaat van het project is een gastype neutrale micro warmte kracht centrale. Dit eerste prototype zal een elektrisch vermogen van 1.0kW hebben en een thermisch vermogen van 6.0kW, wat later opgevoerd zal worden. Op woning niveau betekent dit dat voor veel lagere kosten dan andere alternatieven oudere woningen van duurzame warmte, tapwater en elektriciteit kan voorzien.

Het meest krachtige van de oplossing is de brandstofflexibiliteit. Het kan dus zowel fossiel gas, bio- groen gas, waterstof of mengsels hiervan als brandstof gebruiken. De zelfregulerende software in combinatie met het katalytische verbrandingsproces maakt een organische overgang van de ene naar de andere brandstof mogelijk. Op wijkniveau betekent het dat gebruik gemaakt kan worden van de bestaande gas-infrastructuur. Hierdoor hoeft de netbeheerder geen investeringen te doen in netverzwaring en wordt de bewoner verschoond van wijken die qua infrastructuur op de schop genomen worden.

 

TDSP en haar partners ontvingen DEI+: Innovaties aardgasloze woningen, wijken en gebouwen subsidie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor de uitvoer van het project. Wilt u ook DEI+ subsidie aanvragen? Neem dan contact met ons op.

Meer weten?

Neem dan contact op met