DHI-regeling najaar 2017

Met de DHI-regeling wil het ministerie van Buitenlandse Zaken het aantal Nederlandse ondernemingen dat succesvol internationaliseert in ontwikkelde landen, opkomende markten en ontwikkelingslanden verhogen en versterken. In ontwikkelingslanden levert het ministerie hiermee een positieve bijdrage aan duurzame lokale ontwikkeling. De DHI-regeling bestaat uit drie modules. U kunt één aanvraag indienen voor een van deze modules: Demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies, investeringsvoorbereidingsstudies.

Demonstratieprojecten

Demonstratie van uw technologie, kapitaalgoed of dienst in één van de DHI-landen. Hiervoor bestaat de vereiste dat uw technologie of dienst nieuw moet zijn op de doelmarkt. Om in aanmerking te komen moet de demonstratie op kleine schaal in een reële situatie plaatsvinden. Tijdens het demonstratieproject mag u geen diensten of producten leveren. U moet deze na afloop terugnemen naar Nederland, gratis overdragen of vernietigen. De levering mag dan ook pas na afloop van het demonstratieproject plaatsvinden.

Haalbaarheidsstudies

Onderzoek naar de haalbaarheid van een buitenlandse investering in uw product. Met een haalbaarheidsstudie vergroot u de kans dat uw potentiële klant uit een van de DHI-landen wilt investeren in uw technologie, kapitaalgoed of dienst. Op basis van de haalbaarheidsstudie kunt u aantonen dat uw product of dienst binnen de gewenste termijn kan worden terugverdiend en of het project financierbaar is. U kunt ook een technische haalbaarheidsstudie verrichten. Hierin kan worden aangetoond dat het project aan de technische vereisten voldoet en dus aansluit bij de wensen van de afnemer.

Investeringsvoorbereidingsstudies

Onderzoek naar de technische en commerciële haalbaarheid van uw investering in een onderneming in één van de DHI-landen. Het verschil met haalbaarheidsstudies is dat u het investeringsbesluit neemt. Hiermee kan de economische positie van het Nederlandse moederbedrijf worden versterkt. Daarnaast ontstaat er vaak duurzame werkgelegenheid en kennisoverdracht. De uiteindelijke studie levert een businessplan op.

Nieuw in 2017

Het budget zal worden uitgebreid naar € 7,5M. Daarnaast zal een QuickScan worden geïntroduceerd. Deze scan is verplicht en geeft aan of uw project aanspraak maakt op de regeling. De reden hiervoor is om aan te kunnen tonen dat er daadwerkelijk de noodzaak bestaat om overheidssteun te verlenen aan ontwikkelde landen en markten. Een belangrijke eis is dat de verwachte export minimaal 10 maal het verleende subsidiebedrag moet bedragen. Tenslotte is het aantal landen waarop de DHI-regeling toegepast kan worden uitgebreid.

Module: Demonstratieproject, Subsidieplafond max. € 200.000, 50% van de demonstratiekosten. Call najaar 2017: 8 augustus tot en met 19 september (15:00 uur).

Module: Haalbaarheidsstudie, Subsidieplafond max. € 100.000, 50% van de kosten van de haalbaarheidsstudie. Call najaar 2017: 8 augustus tot en met 19 september (15:00 uur).

Module: Investeringsvoorbereidingsstudie, Subsidieplafond max. € 100.000, 50% van de kosten van de investeringsvoorbereidingsstudie. Call najaar 2017: 8 augustus tot en met 19 september (15:00 uur).

In deze flyer vindt u informatie over de aanstaande openstelling van de subsidieregeling DHI. Met deze regeling kunt u verschillende activiteiten ter bevordering van Nederlandse export financieel laten steunen. Er kan met de regeling tot 50% van de projectkosten tot een maximum van € 200.000 worden gefinancierd. In de flyer vindt u meer informatie over de subsidiabele activiteiten.

Wij helpen u graag bij het beoordelen of één van uw projecten goed aansluit bij de regeling, ook wanneer u een aanvraag wilt doen kunt u bij Sira Incentives terecht.

Meer weten?

Neem dan contact op met