FI-WARE calls geopend

Aan het begin van dit jaar zijn zeven calls, binnen vijf van de accelerator thema’s van het FI-WARE programma, opengesteld voor subsidieaanvragen. Het FI-WARE programma is opgezet om de ontwikkeling van een innovatieve internet-gebaseerde infrastructuur binnen Europa te stimuleren.

Binnen het  programma worden zowel bouwstenen als financiële middelen beschikbaar gesteld om internet-gebaseerde innovatie te stimuleren en versnellen. In de eerste fase van het programma is een publiek cloud-based platform opgezet waarop nieuwe internet technologieën gratis beschikbaar worden gesteld. Op het platform worden zogenaamde Generic Enablers royalty-free aangeboden, zodat deze door ondernemers gebruikt kunnen worden als bouwsteen binnen hun eigen applicatie. Daarnaast kan een ondernemer die een op FI-WARE gebaseerde applicatie wil ontwikkelen een subsidie aanvragen binnen een van de Future Internet Accelerators thema’s: Smart Cities, eHealth, Transport, Energie en Milieu, AgriFood, Media en Content, Maakindustrie en Logistiek, Sociaal en eLearning. Elke accelerator heeft zijn eigen budget en stelt zijn eigen calls open.

Op dit moment zijn binnen vijf van de zeven accelerator thema’s calls geopend. Op de FI-WARE website (www.fi-ware.org) is meer informatie te vinden over de verschillende accelerators en de openstaande calls. De Generic Enablers die gebruikt kunnen worden om applicaties mee te bouwen zijn te vinden in de FI-WARE catalogus.

Meer weten?

Neem dan contact op met